Onze kwekerij
Op de kwekerij in Strijbeek bevindt zich een kas van 4500 m2. Hier vindt de vermeerdering van al onze vaste planten plaats. Naast de kassen is plaats gemaakt voor de containerteelt. Deze bevat een oppervlakte van ruim1,5 hectare.

In Galder worden ongeveer 80 verschillende soorten planten in de volle grond geteeld. Deze vijf hectare wordt op een volledig mechanische wijze schoongehouden van onkruid. Het gevolg hiervan is dat er nauwkeurig gewerkt wordt en daarbij is het een arbeidsvriendelijk systeem. Verder mogen we ons bedrijf 'vooruitstrevend' noemen voor wat betreft het vervaardigen en het gebruiken van diverse biologische gewasbeschermingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld compostthee.
 
 
 
Wij hechten veel waarde aan een milieuvriendelijke manier van werken. Dat is tevens de reden dat we zoveel mogelijk op biologische basis ziektebestrijding uitvoeren. Samen met onze enthousiaste en vakbekwame medewerkers dragen wij er zorg voor dat u kwalitatief zeer goede planten van ons kunt betrekken.